top of page

Chansen att delas AA: 1/221
Chansen att delas AK: 1/83
Chansen att delas ett pokerpar: 1/17
Chansen att delas två kort i samma färg: 1/4
Chansen att delas två kort bredvid varandra: 1/12
Chansen att delas två kort i samma färg plus två kort bredvid varandra: 1/47

Chansen att floppa set med pocketpar: 1/8.5
Chansen att floppa kåk med pocketpar: 1/137
Chansen att floppa fyrtal med pocketpar: 1/408
Chansen att floppa färg med två kort i samma färg: 0.85% (1/119)
Chansen att floppa färgdrag med två kort i samma färg: 11%
Chansen att floppa stege med två kort bredvid varandra: 1.5% (1/76)
Chansen att flopp triss med ej pockerpar: 1.3% (1/73)
Chansen att floppa två par: 2% (1/49)

Rainbow flopp: 39%
Samma färg flopp: 5%
Parad flopp: 17%

Färgdrag flopp: 35%
Stegdrag flopp: 32%
Gutshot flopp: 17%
Kåk från två par flopp: 17%
Kåk med set flopp: 33%
Triss med par flopp: 8.5%
Färgstegedrag flopp: 54%

Färgstegedrag turn: 36%

Join our mailing list

Never miss an update

bottom of page