Hur du lyckas med poker i längden -del 1

Förutom att jag är hängiven pokerspelare har jag lång erfarenhet som specialist i psykiatri. Jag har bland annat forskat på sömn, föreläser och håller kurser i ämnet men har även givit ut en bok om sömnproblem.


Den seriöst satsande pokerspelarens psykiska och fysiska hälsa utsätts för mycket stora risker som är väsentligt större än för normalbefolkningen.


Syftet med detta och ett par framtida blogginlägg är att ge konkreta tips och en grundläggande förståelse om hur riskerna uppstår och hur de kan pareras så att man klarar att nå sina pokermål utan att gå under psykiskt eller fysiskt.


En pokerspelares dygnsrytm blir störd på grund av att MTT men även bra cashgame är förlagda till stor del nattetid vilket leder till att kroppens biologiska klocka och normala dygnsrytm rubbas.

Sömnbrist men även exempelvis nattarbete leder inte bara till ett försämrat immunförsvar och fördubblad risk för cancer men även till en ökad risk för exempelvis Alzheimers sjukdom. En vecka med otillräcklig sömn förändrar blodsockervärden så drastiskt att man uppmäter blodsockernivåer som motsvarar ett förstadium till diabetes. Risken för psykiska störningar, ångest och depression ökar dramatiskt när man upprepat kör över den naturliga dygnsrytmen.

Om man till den störda dygnsrytmen lägger parametrar som ökat alkoholintag, skräpmat, cigg och mindre motion så har vi skapat ett psykiskt och fysiskt pokervrak istället för en lyckad pokerstjärna på mindre än en månad.Man delar upp sömnen i REM (Rapid Eye Movement) och non-REM. Under REM-sömnen drömmer vi. Men REM ger oss möjligheter till att fungera med en högre grad av social komplexitet. Utan REM får vi svårare att förstå socioemotionella signaler. REM ger oss möjlighet till en mer utvecklad känslointelligens och vi kan förstå gester och miner bättre.


En god REM medför en större kreativitet då REM för samman gamla minnen med nya och skapar ett associativt nätverk som leder till insikt, förståelse och kreativa nya lösningar. samt att vi får nya och originella idéer. Vi blir uppfinningsrikare jämfört med alla andra djurarter och därför är människans REM procentuellt (30%) störst.


Den största delen av REM-sömnen har vi i slutet av vår sömnperiod. Så om vi ställer väckarklockan och klipper av sömnen ett par timmar för tidigt så kan upp till hälften av all REM-sömn gå förlorad. Då tappar vi också i kreativitet, förmåga att se uppenbara tells hos våra motspelare, vi blir mindre innovativa i vårt spel etc. Dessutom blir vi känsligare för "bad beats" och vårt tänkande blir mer depressivt färgat.


Att sova i 2-fas kan kompensera en del för pokerspelarens dygnsrytmsproblematik. 2-fas innebär att man utöver den långa sömnperioden även tar 30-90 min sömn på eftermiddagen. 2-fassömn är egentligen det naturliga och mest hälsosamma för människan. Det finns kvar i en del siesta-kulturer och det finns studier som visar att det leder till ett längre och hälsosammare liv i stort. Att sova i 2-fas är exempelvis standard på Ikaria Grekland och där är det 4x vanligare att män blir över 90 år jämfört med USA.Nästa blogginlägg blir på temat sömn, jetlag, melatonin och koffein och trots mitt engagemang i poker och hälsa har jag ännu inte vunnit en enda turre på min hemmaklubb i Hallstahammar.