Vad du behöver kunna om Bluff till Värde Ratio!

Vad Bluff till Värde Ratio betyder är att om en spelare har en betting range med 10 bluffar och 30 värdehänder, är hans Bluff till Värde Ratio 1 till 3.

Att kunna rätt Bluff till Värde Ratio hjälper dig att bygga en teoretiskt bra range. Det teoretiskt optimala Bluff till Värde Ration är baserat på din motståndares pottodds att syna, vilket bestäms av hur många procent av potten du bettar.

Om du t.ex. bettar 75% av potten kommer din Bluff till Värde Ratio vara balanserad om du använder denna tumregel:

2 till 1 bluffar för varje värdehand på flopp

1 till 1 bluff för varje värdehand på turn

1 till 2 bluff för varje värdehand på river

Detta betyder att om du har 50 kombinationer av värde så ska du betta de 50 kombinationerna plus 100 kombinationer av bluffar på flopp. På turn ska du bluffa lika mycket som du bettar för värde och på river ska du betta för värde dubbelt så ofta som du bluffar. (Det finns 1326 olika kombinationer av händer i Texas Holdem).

Den matematiska förklaringen för detta finns i Ryan Fees pokerbok, Applications of No-Limit Hold'em, av Matthew Janda.

Här under kommer ett utdrag ur boken som förklarar hur Matthew kom upp med dessa nummer. Kan vara lite slitsamt att läsa, men tryck er genom det.

“Let’s start with figuring out what fraction of our flop bets need to be value bets if we plan on betting 75 percent of the pot on each street with a perfectly polarized range. So by betting this amount on the river, our opponent will [have to call] 0.75 pot sized bets to win 1.75 pot sized bets. This requires 70 percent of our river bets to be value bets. The next step is to notice if we bet 75 percent of the pot on the turn, our opponent will once again be risking 0.75 pot sized bets to win 1.75 pot sized bets. And just as discussed before, if our turn betting range is perfectly polarized, this requires us to bet the river 70 percent of the time with a balanced range to keep our opponent indifferent to calling on the turn. That’s once again because whenever we bet with a balanced range on the river, our opponent has effectively already lost (since calling and folding both have an expectation of zero), but whenever we check, he’ll always win since we would never check a strong hand. This same process occurs on the flop. That is, if we bet 75 percent of the pot on the flop, then the turn should be bet 70 percent of the time. In other words, given the above conditions, 70 percent of our river bets need to be value bets, the river must be bet 70 percent of the time after betting the turn, and the turn must be bet 70 percent of the time after betting the flop. Multiplying these frequencies shows that 34.3 percent of our flop bets should be value bets. (2013: page 144)”

Om du spelar balanserat kommer inte din motspelare kunna exploatera dig. Samtidigt så exploaterar inte du din motspelare. Varför är det då så viktigt att kunna vad baslinjen ligger för att vara balanserad?

Jo, för att om du inte vet vart baslinjen ligger, kommer du aldrig veta hur du exploaterar din motståndare.

Om du vet att om din motståndare synar för ofta, kan du dra ner på bluffarna på flopp från 100 kombinationer till något färre. Om din motspelare foldar för mycket kan du istället betta mer än 100 kombinationer av bluffar på flopp. Hade du inte vetat vart baslinjen ligger så hade du bara chansat på vad som är rätt.

För skoj skull så skickar jag med en bild här på vad du kan tänka på när du bettar river.

A = Hur ofta motspelaren måste folda för du ska gå break even.

B = Hur ofta du får bluffa för att vara balanserad mot hans pottodds att syna.