top of page

Om du har AQ i ruter och floppen kommer 7ruter 4ruter 2spader:

Du får en flush 1 på 2,86 (34,97%).

Båda de två sista korten är ruter 3,33%.

Du får triss i A eller Q 1 på 180 (0,56%)

Du får 2 par A och Q 1 på 120 (0,83%)

Om du har AA på floppen KQJ rainbow:
Du får fyrtal i A 1 på 1081 (0,09%)

Kåk med 3 A 1 på 60,1 (1,67%)

Kåk med 2 A 1 på 120 (0,83%)

Stege 1 på 6,07 (16,47%)

Chansen att floppa stege:

Med 76 kan du floppa 4 stegar. Chansen är 1 på 76,6 att du får en av stegarna.

Med 75 kan du floppa 3 stegar. Chansen är 1 på 102 att du får en av stegarna.

Med 74 kan du floppa 2 stegar. Chansen är 1 på 153 att du får en av stegarna.

Med 73 kan du floppa 1 stege. Chansen är 1 på 306 att du får stegen.

Dina två hålkort före floppen:

AA ---------------- 1 på 221 (0,45%)

AK (alla) -------- 1 på 82,9 (1,21%)

AK suited ------ 1 på 332 (0,30%)
AK off ----------- 1 på 111 0,90%)

Pocket par ---- 1 på 17 (5,88%)
Två suited ----- 1 på 4,25 (23,53%)

JTs-54s ---------- 1 på 47,4 (2,11%)

Par eller Ace -- 1 på 4,91 (20,36%)

Hur ofta du floppar något med en oparad hand som t.ex. Qruter Jspader

Fyrtal 1 på 9800

Kåk 1 på 1089

Färgdrag 1 på 44,5 (2,24%)
(3 ruter eller 3 spader)

Triss 1 på 74,2 (1,35%)

(QQ eller JJ med ett annat kort än Q och J)

Om du har KK och ser en flopp:

Floppen är AKx 1 på 55,7 (1,80%)

Floppen är AAA 1 på 4900

Floppen innehåller ett Ace men ingen King 1 på 5,18 (19,31%)

Om du har en suited hand så kommer du floppa färg 1 på 119 (0,84%) och du floppar ett färgdrag eller färg 1 på 8,48 (11,79%).

Om du har en icke parad hand t.ex. QJ kommer du floppar minst ett par 1 på 3,08 (32,43%).

Om du har ett pocketpar t.ex. 55 kommer du floppa triss 1 på 8,51 (11,76%) och fyrtal 1 på 408 (0,24%)

Med 98 suited floppar du färgstege 1 på 4900.

Med 97 suited floppar du färgstege 1 på 6533.
Med 96 suited floppar du färgstege 1 på 9800.

Med 95 suited floppar du färgstege 1 på 19600.

Med AK suited floppar du en royal 1 på 19600.

Chansen att både du och din motspelare första handen i en headsup får AA är 1 på 270 725.

Chansen att du inte får ett par eller ett Ace på 20 händer är 1 på 95. Chansen på 50 händer är 1 på 2 385 443 281.

Chansen att ingen har Ace eller King före floppen i ett 10 handed game är 1 på 71,5 (1,40%)

Att du har minst ett Ace före floppen är 1 på 6,70 (14,93%)

Att du har minst ett Ace före floppen är 1 på 6,70 (14,93%)

Chansen att du får en hand som är suited är 1 på 4,25 (23,53%)

bottom of page