Hand
AA

AK (alla)

AK suited
AK off

Pocket par
Två suited

JTs-54s

Par eller Ace

Procent

0,45

1,21

0,30

0,90

5,88

23,53

2,11

20,36

Chans

1 på 221

1 på 82,9

1 på 332

1 på 111

1 på 17

1 på 4,25

1 på 47,4

1 på 4,91

Med 76 kan du floppa 4 stegar. Chansen är 1 på 76,6 att du får en av stegarna.

Med 75 kan du floppa 3 stegar. Chansen är 1 på 102 att du får en av stegarna.

Med 74 kan du floppa 2 stegar. Chansen är 1 på 153 att du får en av stegarna.

Med 73 kan du floppa 1 stege. Chansen är 1 på 306 att du får stegen.

Om du har AQ i ruter på floppen 742 med 7 och 4 i ruter:

Du får en flush 1 på 2,86 (34,97%)

Båda de två sista korten är ruter 3,33%.

Du får triss i A eller Q 1 på 180 (0,56%)

Du får 2 par A och Q 1 på 120 (0,83%)

Om du har AA på floppen KQJ rainbow:

Du får fyrtal i Ace 1 på 1081 (0,09%)

Kåk med 3 Ace 1 på 60,1 (1,67%)

Kåk med 2 Ace 1 på 120 (0,83%)

Stege 1 på 6,07 (16,47%)

Om du har en suited hand så kommer du floppa färg 1 på 119 (0,84%) och du floppar ett färgdrag eller färg 1 på 8,48 (11,79%).

Om du har en icke parad hand t.ex. QJ kommer du floppar minst ett par 1 på 3,08 (32,43%).

Om du har ett pocketpar t.ex. 55 kommer du floppa triss 1 på 8,51 (11,76%) och fyrtal 1 på 408 (0,24%)

Med 98 suited floppar du färgstege 1 på 4900.

Med 97 suited floppar du färgstege 1 på 6533.
Med 96 suited floppar du färgstege 1 på 9800.

Med 95 suited floppar du färgstege 1 på 19600.

Med AK suited floppar du en royal 1 på 19600.

Hur ofta du floppar något med en oparad hand som t.ex. Q ruter J spader

Fyrtal 1 på 9800

Kåk 1 på 1089

Färgdrag 1 på 44,5 (2,24%)
(3 ruter eller 3 spader)

Triss 1 på 74,2 (1,35%)

(QQ eller JJ med ett annat kort än Q och J)

Om du har KK och ser en flopp:

Floppen är AK5 1 på 55,7 (1,80%)

Floppen är AAA 1 på 4900

Floppen innehåller ett Ace men ingen King 1 på 5,18 (19,31%)

Chansen att både du och din motspelare första handen i en headsup får AA är 1 på 270 725.

Chansen att du inte får ett par eller ett Ace på 20 händer är 1 på 95. Chansen på 50 händer är 1 på 2 385 443 281.

Chansen att ingen har Ace eller King före floppen i ett 10 handed game är 1 på 71,5 (1,40%)

Att du har minst ett Ace före floppen är 1 på 6,70 (14,93%)

Att du har minst ett Ace före floppen är 1 på 6,70 (14,93%)

Chansen att du får en hand som är suited är 1 på 4,25 (23,53%)

Bethard

Klicka för bonus

Storspelare

100 kr bonus

Maria Casino

150 kr bonus

Pokerlabbets community spelar Homegames varje söndag, läs mer här

BÄSTA BONUSARNA
bonus-badge.png
POKERSIDOR
YOUTUBE-KÄNDISAR
TWITCH-STREAMERS
FÖLJ POKERLABBET